Fullständigt program för Lidbergs Brottarcamp 2-6 januari 2013 hittar in här!

Maila in era anmälningar till januarilägret nu: jimmylidberg@hotmail.com